สิให้เว้าอีหยัง - ไผ่ พงศธร

ดู 5,237,560 ครั้ง

ลองเป็นอ้ายด สิฮู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใด๋ ยังบ่ได้ทัน เตรียมหัวใจ เพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลา... ลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตา เมื่อได้ฮู้โต เมื่อได้ฮู้ว่า เจ้าบ่อยากสิอยู่ข้าง ๆ... *ได้ยินอยู่...ได้ยินทุกคำ ที่เจ้าพยายาม ขอโทษทุกอย่าง แต่หัวใจ...อ้ายกำลังพัง ฮู้บ่นาง บ่น่าต้องถาม ว่าเป็นหยังคือเงียบไป... **แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย... แล้วสิให้เว้าอีหยัง เพื่ออีหยัง เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ อ้ายเข้าใจพอ แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย แฮงเว้าอ้ายกะแฮงเจ็บหลาย อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย... คำที่อยากเว้า คืออ้ายสิขอให้เจ้าบ่ต้องไป แต่กะได้เว้า...แค่ในใจ อ้ายเฮ็ดอิหยังบ่ได้เลย... บ่ได้โกรธไผ จังใด๋แล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นเคย บ่ต้องคิดมาก บ่ว่าเลย บ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยัง... ซ้ำ *,** แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย... แล้วสิให้เว้าอีหยัง เพื่ออีหยัง เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ อ้ายเข้าใจพอ แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย

หมวดหมู่ Entertainment
ความคิดเห็น 0 รายการ